Sist oppdatert: 28.11.2008 17:01

Boka!

BJARNE BERG
  Selv om det snart er ett år siden brøtningsboka kom ut, så er den like aktuell. Igjen er det tid for å handle julegaver og det er nok fortsatt mange som kan ønske seg brøtningsboka til jul.

”Vassfarbrøtningen” er skrevet av Eldor Bråthen og trykt på Valdres Trykkeri.
Målet med denne boka var å ta vare på historien om skogsdrift og brøtning i vårt område før det var for sent. Siden Eldor Bråthen selv er gammel skogskar, og ikke minst at han har skrevet flere bøker tidligere, så var det naturlig for oppdragsgiveren, Vassfaret Elvekasse, å spørre han om å ta på seg arbeidet. Han har ført historien over fra gamle protokoller, brever, muntlige beretninger og andre steder, inn mellom to permer. Og resultatet ble meget bra og gjør stoffet morsomt og lett tilgjengelig for den som er interessert i historien.
I boka kommer det fram at det har vært drevet tømmerfløting i elevene våre så tidlig som på 1600-tallet. Organisert fellesbrøtning i Hedalen, Vassfaret og Øvre Ådal tok til midt 1800-tallet og ble avsluttet vel 100 år senere, da andre transportmåter for tømmeret tok over.
I tillegg inneholder boka en rekke gamle og nyere bilder.
Boka koster kr 240,-

Den er å få kjøpt i forretninger i Hedalen, Coop Nes i Ådal og bokhandlere på Dokka, Fagernes, Leira, Hønefoss og på flere utsalgssteder i Hallingdal. Hvis det ikke passer å stikke innom noen av disse stedene, så kan boka bestilles ved å sende en mail til: bjaberg@online.no. Boka sendes da i posten med tillegg for porto.