Sist oppdatert: 10.10.2008 07:14

Godt nytt i statsbudsjettet

ARNE HEIMESTØL
 

Statsbudsjettet er godt nytt for Sør-Aurdal kommune. Blant annet får kommunen 3,8 millioner i ekstra småkommunetilskudd. Dette betyr at man ikke har fulgt den magiske grensen på 3200 innbyggere slik en tidligere hadde varslet.  Regnskapet vokser med 12,8 %.

– For Sør-Aurdal kommune er dette et plussbudsjett, sier rådmann Erland Odden. Foreløpig har han ikke full oversikt over hva som skjuler seg bak tallene. De kan inneholde øremerkede midler. Hva statsbudsjettet i detalj betyr for Sør-Aurdal kommune, vil formannskapet bli orientert om førstkommende tirsdag.

Fremdeles stramt
Kommunen vil fremdeles ha en stram økonomi. I 2007 ble det underskudd på vel 8 millioner, og også dette året ligger det an til underskudd på driftsbudsjettet. Underskuddene må dekkes inn i 2009 og 2010, og driftsgjennomgangen kommunen har satt i gang, vil bli videreført.

Men økte bevilgninger vil nok gjøre arbeidet noe lettere når politikerne skal bestemme hvor inntektene eventuelt skal økes og hvor nedskjæringene skal tas. At gjennomgangen medfører reduksjon i antall tilsatte, synes klart ettersom over 70 % av kommunens budsjett går til lønn.

Advarer mot kortsiktige løsninger
– Jeg vil advare mot kortsiktige og enkle løsninger, sier ordfører Kåre Helland og sikter blant annet til spørsmålet om eiendomsskatt. – Når arbeidsgruppene er ferdige med driftsgjennomgangen, vil jeg sette ned en gruppe som skal se på dette temaet. Eiendomsskatt kan ikke løse alle problemer, og det kan være godt å ha dette i bakhånd, for om noen år er vi kanskje like langt dersom vi ikke gjør noe med driftsnivået.

Ordføreren viser ellers til at det som kalles eiendomsskatt, i praksis er en avgift knyttet til brøyting, strøing og gatelys i boligfelt i Bagn. Inntektene utgjør 200 000 kroner, og hver husstand betaler mellom 300 og 1500 kroner per år.

Nøkkeltall fra statsbudsjettet

Innbyggertilskudd Småkommunetilskudd Rammetilskudd eks. skjønn
67 900 000 5 535 000 73 435 000
 
Skjønn fordelt av
fylkesmannen
Rammetilskudd 2009 Rammetils. 2008 Rammetils. 2007
300 000 73 735 000 57 832 000 60 935 000
 

Frie inntekter 2008

Oppgavekorrigert inntekt 2008 Frie inntekter 2009 Oppgavekorrigert vekst 2008/2009
123 526 000 127 000 000 142 684 000 15 684 000