Sist oppdatert: 11.10.2008 23:09

Gamle Hedalsvegen forbi Kølhus (Bjørke)

JAN WARBERG
 

Som de fleste vet, har Monica og familien flyttet inn på Bjørke. Den gamle Hedalsvegen går rett utenfor vinduene på våningshuset, og over låvebrua.

Flere føler at vi bør gjøre noe for å få lagt om denne vegen, både av hensyn til de som bor der, og de som går forbi.
Vi har vært og hatt en befaring i området, og sett på alternativer.
Et (RØD) alternativ er å legge en ”ny” gangveg gjennom skogen på oversiden av Bjørke. Synes lite aktuell da det er kupert terreng og mye skog.

Et (GRØNN) annet alternativ er å legge vegen på sand dyna fra kanalen helt nederst på eiendommen. Da bevarer en utsikten og området – ikke så mye arbeid som må til, men det må ryddes litt skog i nordsida nedenfor løa, lages 2-3 små klopper, samt planere en vei i grusen som ligger på kanalkanten.
Et (GUL)tredje alternativ er å legge den i kanten av jordet på nedsiden av kanalen. Dette kan føre til at det blir for mye tråkk inn på slåttemark, da slåttemarka går helt inntil kanalen et stykke.

Vi vil prøve i høst å rydde litt skog fra pkt 1 til 2 og 3 til 4 - slik at det er mulig å gå veien etter grønn rute i høst/vinter – men vi når ikke å gjøre noe mere før vinteren. Det beste ville være om vi fikk en med en liten gravemaskin til våren – så rimelig som mulig, da dette er noe som kommer hele bygda til gode. Bygdeutvalget har stående noe midler som er tiltankt turstien i Hedalen, og vi vil undersøke muligheten for å bruke dette.

Vi trenger også noen som kan være med å rydde stien – kanskje noe å satse en helg før snøen kommer ?
Gi melding til Gunnar ( 97 11 92 07) eller Jan (91 60 28 66) hvis du har lyst å være med.