Sist oppdatert: 16.10.2008 07:01

Markerer 100 år

ARNE HEIMESTØL
 

Lørdag 25. oktober markerer Sørlie misjonsforening 100-årsjubileet sitt på Lokalet fra kl. 18.00. Kjell Ellefsen vil delta på festsamværet, og det vil også regionleder Arnfinn Bjørgen fra Det Norsk Misjonsselskap – som foreningen er tilsluttet. Hedalen sangkor blir med, og ellers blir det variert program.

Foreningen ble opprinnelig startet av to menn. En av disse het Ola Sørlie. Mer historikk vil vi få på jubileumskvelden.

Mellom 15 og 20 kvinner samles til møte én gang hver måned. På samlingene får medlemmene høre nytt fra misjonsfeltene, det er andakt og sang, og det er også satt av tid til å prate sammen. Hvert år pleier foreningen å ha basar på Bautahaugen, og innsamlede midler, vanligvis rundt 24 000 kroner, sendes til misjonen.

Dette skriver NMS om seg selv på sine nettsider:

Å vitne om Guds nåde
Det Norske Misjonsselskaps (NMS) formål er i ord og handling å vitne om Guds nåde i Jesus Kristus, og bidra til vekst i den verdensvide kirke.

NMS er Norges første misjonsorganisasjon, etablert 1842 i Stavanger og består av foreninger, grupper og enkeltpersoner. NMS er en selvstendig organisasjon innenfor Den norske kirke (Dnk) og et redskap for å realisere denne kirkens misjonsoppdrag. NMS arbeider i dag sammen med kirker og organisasjoner på fire kontinent og har ca. 100 misjonærer utsendt.