Sist oppdatert: 19.10.2008 07:25

Bredbånd i Hedalen

ARNE HEIMESTØL
 

Det har vært stille rundt videre bredbåndsutbygging i Hedalen de siste månedene.

I november 2007 bevilget Oppland fylke 3 millioner kroner til Valdres-kommunene. Pengene skulle gå til å gi de som bor i "hvite flekker", tilbud om Internettets motorvei. 

Rådmannen Erland Odden opplyser at det er Vang kommune som vegne av fem valdreskommuner jobber med denne saken på . En vil komme tilbake til temaet i forbindelse med budsjettet for 2009.

Torsdag 6. november blir det et møte der Eidsiva bredbånd og representanter for næringslivet i Hedalen skal drøfte hva en på kort og lang sikt kan gjøre for å sikre bygda stabil og god tilgang til Internett.