Sist oppdatert: 26.10.2008 05:51

Mye godt arbeid utført

ARNE HEIMESTØL
 

Turbulens har det vært, konflikter er løst, mye arbeid er gjort,  de siste formaliteter kommer på plass – og nå er det mye som er "på stell" med vegen mellom Hedalen og Nesbyen. I løpet av to uker settes de elektroniske bommene i drift.

Vi fikk med oss tidligere herredskogmester, Nils Huset, som har vært rådgiver for veglaget, på en befaring over mot fylkesdelet. Han gir ros både til kommunen, styret i veglaget, og ikke minst til entreprenøren, Kenneth Aaslie. – Fra midten av september og fram til nå har det blitt utført mye godt og viktig grunnarbeid som vil få stor betydning for framtidig drift av vegen, sier Huset.

Grunnarbeid
– Vann er en trussel for denne som andre veger. Blir det ikke ledet vekk, vil det skade vegen. Aaslie har gravd grøfter og laget dype stikkrenner. Avløpene fra stikkrennene er, der det er behov for det, gravd langt ut i terrenget slik at vannet skal ha fritt løp.

Noen steder er det satt ned rør der en kan sende utstyr for å tine stikkrenner dersom disse mot formodning skulle fryse til. Dette er et både tids- og kostnadsbesparende tiltak.

Noen steder stikker fjell og steiner opp i veibanen og veikanten. Sprengningsarbeid er utført, og det som gjenstår, vil bli fullført.

Vegbredde
– Hvor bred skal vegen være?

– Skogsbilveger skal til vanlig være 3,5 meter + en halv meter med bankett på hver side. Her er det lagt opp til 6 meters total vegbredde. Det bør være tilstrekkelig.

Huset forteller at vegen på hallingsida i utgangspunktet er bredere. Det er ikke uten videre noen fordel, for skal en lage en grusveg som holder seg over tid, må det være 3-5 % fall fra midten og ut til sidene. Driftskostnadene blir selvsagt større jo bredere vegen er.

Det må være kuve på vegen for at vannet skal renne ut til sidene.
– Når det blir et hull i vegbanen, kan grus bli ført inn igjen i dette sammen med vannet – hvis det er fall. Er det ikke det, blir vannet stående, og når biler passerer, skvetter det ut mer grus.

Pukk og grus
Veglaget har nå gjort avtale med grunneier Sørflaten om å kunne sprenge ut stein til å lage pukk og grus. Dette fjellpartiet ligger like ved vegen og ca. 1 km fra fylkesdelet. – Det er vesentlig billigere å lage pukk og grus i området enn å kjøre det inn fra andre steder, sier Huset.

Pengene en hadde til disposisjon, er snart oppbrukt. – Det er derfor en stor fordel at bommene kommer i drift nå. Dette vil gi veglaget inntekter til videre vedlikehold og opprusting.

Når telen har gått til våren, er planen å kjøre på pukk og grus slik at veibanen skal bli rett og fin. – Er en nøye med å salte når dette arbeidet utføres, vil en kunne hindre at den fine grusen som binder vegbanen sammen, blir fjernet av trafikk og vind.

Bommene
Veglaget har laget fundamentet for bommen som nå er plassert noen hundre meter nord for Søbekksetervegen. I løpet av uka blir bommen montert og strøm koblet til. – Dersom det ikke oppstår ekstra problemer, vil bommene på begge sider være i drift i løpet av et par uker, opplyser leder i veglaget, Arild Skaret.

Betaling for passering skjer ved innkjøring. Når en passerer ut, er det gratis.

Priser:
 
Mynt 50 kroner per innkjøring
Bankkort 50 kroner per innkjøring
Årskort 1000 kroner for hytteeiere og grunneiere
1300 kroner for andre

– På neste styremøte skal vi avgjøre hvordan årskort skal sendes ut, forteller Skaret.

Et riktig tiltak
– Vi bør se at det som nå har skjedd, har vært en helt riktig utvikling, sier Nils Huset. – Kommunen har dårlig råd, men har likevel vært en stor og viktig bidragsyter for å få på plass veglaget. Jeg er overbevist om at bommene vil gi gode inntekter, og dette vil i sin tid føre til at vi vil få bedre veg mellom Nesbyen og Hedalen. Det tjener alle på.