Sist oppdatert: 26.10.2008 05:51

Rådmannen svarer om eiendomsskatt

ARNE HEIMESTØL
 

Med bakgrunn i lørdagens oppslag i Aftenposten om eiendomsskatt har vi utfordret rådmannen til å si noe om hvordan dette eventuelt vil berøre Sør-Aurdal. Her gjengir vi svaret han har gitt:
 

Jeg har også sett at fylkesmannen i det siste har antydet at det vil bli vurdert om kommunene utnytter sitt inntektspotensiale fullt ut når det søkes om skjønnsmidler. Dette er nye signaler som jeg ikke har sett tidligere. Vi søker fylkesmannen om skjønnsmidler, og det vi har fått de siste årene er følgende:
 

2004: 909.000

2005: 1.096.000

2006: 919.000

2007: 718.000

2008: 400.000

2009: 300.000

 

Her er det viktig å være klar over at de to siste årene er ikke skjønnsmidler fordelt til ressurskrevende brukere, dette kommer nå etter særskilt søknad i motsetning til tidligere.

Grunnlaget for å søke skjønnsmidler er om kommunen har spesielle utfordringer knyttet til uforutsette utgifter eller inntektssvikt, eller forhold som kommunen ikke har herredømme over.
 

Hvordan fylkesmannen i praksis vil vurdere dette framover har jeg ingen formening om.