Sist oppdatert: 27.10.2008 08:24

Å gjøre det gode

ARNE HEIMESTØL
 

– La oss ikke bli trøtte av å gjøre det gode! Dette var temaet i Kjell Ellefsen sin andakt på Sørlies misjonsforening sitt 100-års jubileum. – Det nytter å gi – det nytter å tro på det gode – Jesus Kristus er den sterkeste!

I jubileumsåret har foreningen 15 medlemmer. Den yngste er 62 år, den eldste 99.

Sørlies misjonsforening ble altså startet i 1908. Solveig Gran var en av dem som ga oss innblikk i foreningens historie. Det var en mann, Ole Arnesen, som stiftet Sørlie kvinneforening (foreningens navn til 1983). – Han ville nok forvisse seg om at alt gikk riktig for seg, sa Kari Halldis Brenden. Men i løpet av kort tid viste det seg at kvinnene selv klarte å gjennomføre møter og å lede foreningens virksomhet.


Styret i jubileumsåret

I 1905 var det unionsoppløsning med Sverige. Det var stor debatt om kvinners rolle i samfunnet – og i NMS var stemmerett på generalforsamling innført for kvinner allerede i 1904. Det var ni år før kvinner fikk allmenn stemmerett.

I 1908 ble Menighetsfakultet opprettet - i Hedalen fikk vi to nye lag/foreninger, Hedalen idrettslag og Sørlies kvinneforening. Oppslutningen om misjonsforeningen har variert, men fokuset har hele tiden, i vid forstand, vært på misjon.

Hva misjon er i vår tid, ga regionleder Arnfinn Bjørgen oss innblikk i. Han fortalte fra Mali i Afrika – et land der islam er den dominerende religionen. – Når noen velger å ta i mot den kristne tro, kan det bety at en blir utstøtt fra familien. Ikke mange har blitt kristne, men folk ser at troen medfører mye godt, og det fører til at det nå er større toleranse for de kristne.

Mali ligger på grensen til Sahara, og store deler av landet er ørken. Hjelp til å skaffe rent vann og undervisning i hygiene har vært viktig misjonsarbeid. Det har også tiltak mot kjønnslemlestelse. Misjonærer har tatt kontakt med kvinner som utfører slike handlinger. – Er det slik at Gud ikke er fornøyd med det han har skapt, og må vi mennesker gjøre noe med det? spør misjonærene. Budskapet når fram, men undervisning er ikke nok. Mikrofinanslån har vært til hjelp for flere som vil starte nye yrker. Omskjæring av kvinner har nemlig vært levebrød for noen, og skal det bli slutt på slik virksomhet, må en ha noe annet å leve av.

Ellers var dette en fest som varte hele kvelden. Her var det servering av snitter, kringle og bursdagskake - med god tid til å prate, tid til hilsener og gratulasjoner fra andre misjonsforeninger og menighetsrådet, hyllest av de tre siste lederne og allsang, og korsang – for å nevne noen av programinnslagene.

Det ble sagt: En forening som klarer å lage en sånn fest, er liv laga for framtiden!

 
Hedalen sangkor bidro med frisk sang.


Misjonsforeningen fikk diplom fra NMS.


96 år gamle Else Sørlie fikk takk for trofast foreningsinnsats. Hun har vært medlem i 36 år og leder i 22 av disse.


Inger Hanne Ask Ellefsen overtok ledervervet etter Else Sørlie. Hun bidro sterkt til at foreningen fikk økt oppslutning.


Solveig Sukke Liodden leder Sørlie Misjonsforening nå.


Nytt for flere var det at Svein Harald Lie har en fortid i foreningen. Han fulgte bestemor Anna Lie si på møter og kunne fortelle om at han satte stor pris på brødskiver og saft! :-)