Sist oppdatert: 02.10.2008 20:05

Bommene monteres i høst

ARNE HEIMESTØL
  De to elektroniske bommene som skal plasseres på veien mellom Trytetjern og Søbekkseterveien, er nå bestilt og blir levert i slutten av oktober. Søndag 5.10. er det styremøte i Nesbyen-Hedalen veglag. Da blir det endelig bestemt hvor bommen ved Søbekkseterveien skal plasseres, og arbeid med fundamenter kan påbegynnes.

Etter at Nesbyen - Hedalen veglag ble stiftet i sommer, har det pågått utbedringsarbeider på begge sider av fylkesdelet. Dette har gjort at vegstrekningen er i bedre stand enn den var tidlig på sommeren. Arbeid med stikkrenner og grøfter har vært prioritert mellom Vangsbekken og Åsliseter, men en har også fått fylt igjen de verste hullene i veibanen.