Sist oppdatert: 04.10.2008 05:53

Bamsen seint ute - bra for sauen!

ARNE HEIMESTØL
  - Det ser ut til at det har gått bra med sauesankinga for de fleste i Hedalen i år, forteller Martin Aaslie. Selv mangler han en voksen sau og sju lam. Det er han tilfreds med siden han har fått hjem rundt 190 dyr. - Og bjørnen som ble observert for ca. tre uker siden, har nok gjort mer ugagn på hallingsida. Der har en funnet 13 ihjelslåtte sauer.

Det er trolig en stor hannbjørn som har vært på ferde området vårt. Martin har funnet store spor og ei endevendt maurtue i nærheten av Petatmyra, og andre har sett et nyutgravd hi i ved Høgdefjell.

Ole Arne Huset forteller at han mangler sju voksne sauer + flere lam. Rundt 315 dyr ble sendt på beite, og tre kadaver ble funnet i nærheten av hverandre ved inngangen til Vassfaret. Det er ikke dokumentert at det er bjørn som hadde tatt disse sauene, for kadavrene hadde ligget for lenge da de ble funnet.

- Vi har både bjørn og gaupe i beiteområdene våre, sier Huset.
- Dette er en utfordring, men tapene ser i år til å være mindre enn det de var i fjor.


Arkivbilde fra 2007