Sist oppdatert: 05.10.2008 08:31

Trøtt bjørn?

TEKST: ARNE HEIMESTØL
FOTO: TOR ANDERS PERLESTENBAKKEN
 

19. september fant Tor Anders Perlestenbakken dette bjørnehiet i Vassfaret. Det var 2 m dypt og 80 cm x 90 cm i åpningen. Rovviltkonsulent Ole Knut Steinset har vært på stedet og fastslått at dette er et bjørnehi. Han mente det kunne være gravd ut et par uker tidligere.

Det er uvanlig at bjørn graver hi så tidlig på høsten. – I alle fall er det grunn til å tro at en bjørn forbereder vintersøvn i området vårt.
 

Kjersti Storruste, Ole Reino og Arne A. Perlestenbakken