Sist oppdatert: 07.10.2008 07:43

Helleristningene på Storrustefjell

OLE-MARTIN HØGFOSS
 

Den 13. september i år var jeg i strålende vær ved Helleristningen på Storrustefjellet, jeg tenkte at noen av bildene herfra kunne være av interesse for dere på Hedalen.no. På to av bildene er helleristningen streket opp med med kritt, slik at ristningen kunne tolkes bedre.

Jeg har snakket med flere som har hatt vanskeligheter med å finne denne ristningen, derfor kan GPS posisjon være til stor nytte, den er: 32 V 541973 6705417.