Sist oppdatert: 10.09.2008 04:20

Etter gudstjenesten

TEKST: ELDOR BRÅTHEN
FOTO: ARNE G. PERLESTENBAKKEN
 

67 personer feiret gudstjeneste i Hedalen stavkirke søndag. Hedalens nyeste menighetsmedlem, Eskil, har du som leser Hedalen.no, allerede ”møtt.” Vårt felles ansvar er bl.a. å ta vare på Eskil og andre kjekke ungdommer som har kommet inn i menigheten dette siste året. Det kan gjøres på flere måter. - Det beste i livet er gratis, synger ”høggera” fra Toten. Jeg vet ikke om de tenkte på bønn til Gud, men de kunne ha gjort det.
 


Eskil

 

11 konfirmanter fra 1958 var med oss. Den gang hadde konfirmantene stiloppgaver. En av oppgavene som var besvart, og besvart godt, lød slik: - Hvordan kan Guds ord hjelpe meg i livets vanskeligheter? Jeg vet sant å si ikke hva konfirmantene lærer nå, men hvis de lærer det samme som konfirmantene gjorde for 50 år siden, lærer de noe nyttig.

Det som for øvrig slo meg, var at ”femtiåtterne” har holdt seg godt, og at ganske mange av dem er bosatt i heimkommunen. Vil en like stor del av årets konfirmanter slå seg til her, og hvordan kan man legge til rette for det. Et annet spørsmål: Når vil Hedalen menighet neste gang få et konfirmantkull på 15, eller flere?
 

 

Kr 2420 kom inn til misjonsprosjektet vårt. Hjertelig takk for det! Undertegnede fikk etterpå høre at jeg hadde lagt litt for stor vekt på fotballen da jeg skulle si litt om prosjektet. Innspillet var sikkert på sin plass. Jeg innrømmer det.
 

(tsjili)  – opplevelsesmagasin fra Misjonsalliansens verden, har nettopp kommet med nytt nummer. Der leser vi bl.a: ”Fotballskolene lærer bort langt mer enn fotball. … I tre måneder har treneren, sammen med en tidligere proffspiller, hatt kurs og aktiviteter sammen med barna. Det har handlet om verdier, ansvar, ernæring og barns rettigheter.

For sikkerhets skyld. Fotballen er ikke målet. Fotballbanen vi samler inn penger til å bygge, er et middel for folk som ønsker å nå og hjelpe barn og unge i en hverdag så tøff at vi knapt kan tenke oss den.

 

Misjonsalliansen har en enkel internettadresse, www.misjonsalliansen.no. Det står mye interessant der. Magasinet, (tsjili), kan du få tilsendt, om du ønsker det.

Evt. gave, liten eller stor, kan sendes til giro 3000 16 00040, og prosjektnummeret vårt er 50543. Vi synes det er kjekt om du oppgir prosjektnummer, og at gaven kommer fra Hedalen menighet. Skattefradrag er mulig å oppnå, men da må du gi minst kr 500 til samme formål i løpet av kalenderåret (du sparer kr 140), samt oppgi personnummer.

 

I kveld ringte en utenbygds kar. Han hadde nylig vært på kirkegarden her i Hedalen og skrøt av hvor fint og velstelt det var. Det var en blomst i knapphullet til Ronny, og til dere som steller gravene. Jeg bør huske å ringe Ronny om dette, i morgen den dag!

 

21. sept. er det familiegudstjeneste med kirkesaft og ditto kaffe.


Bak fra venstre: Arvid Berg, Arvid Nordby, Olaug Kari Dokken Martinsen, Alf Erik Skinningsrud, Gunvor Marie Stugaard Kjensrud, Mary Lillian Skogstad Kålshaugen:
Framme fra venstre: Reidun Lia Breilid, Gunndhild Aspholt Breen, Gunnhild Grøv Nordby, Aud Thordis Brenden, Bjørg Gunderhuset Bergli