Sist oppdatert: 10.09.2008 04:15

Sauesanking

GUNNAR HEIENE
  Beitesesongen for sau nærmer seg slutten. Vi har hørt mindre om rovdyrobservasjoner i år enn en kanskje kunne ha regnet med. Særlig spent var vi på hvilken innvirkning det ville ha at det ikke er sau på Strømsåsen lenger. Ville dette påvirke tap i andre områder i nærheten? Det ser ikke slik ut foreløpig.Likevel har det nok vært noe tap i år også. En del skyldes sykdom og naturlig avgang og en del skyldes rovdyr. Noen ganger er vi heldige og kommer over ei beingrind og ei bjølle og aller helst et tilhørende øremerke. Dette gjør at vi slipper å leite etter dyr som er døde.

Nå begynner det å tømmes for sau i fjellet. Det går lenger mellom de dyra vi finner. Vi i Hedalen sankelag vil derfor nå som før oppfordre alle som ferdes i skog og mark og på fjellet om å gi beskjed hvis dere kommer over dyr, det være seg sau eller bjøller og også kadaver som blir observert.

Observasjoner av kan meldes fra på mobiltelefon til følgende personer:
 
950 45 066 Ole Arne Huset  Mana - Vassfaret - Brennsetra
994 18 827 Jon Breen Bogen - Vassfaret - Vidalen
971 95 006 Trond Berg Muggedalen
970 34 340 Martin Aaslie Teinevassåsen
908 65 268 Gunnar Heiene Fledda - Sørbekkseter - Helsenningen

Hvis en ikke får tak i en person, så forsøk en annen. Som sagt er det viktig å gi beskjed med en gang sau observeres. En time senere kan sauen ha gått et godt stykke videre, og en finner ikke sau i området hvor den ble observert.

Vi i Hedalen sankelag er takknemlige for all hjelp vi kan få nå som ettersankinga er i gang.
For Hedalen sankelag
Gunnar Heiene