Sist oppdatert: 10.09.2008 16:58

Må spare vil ha innspill

ARNE HEIMESTØL
  Det er ubehagelig, men det er et faktum: Sør-Aurdal kommune må få redusere sine utgifter og helst øke sine inntekter. Kommunen ønsker dialog med innbyggerne. Tirsdag var det møte om hvordan en kan spare inn vel 4 millioner kroner på skole, barnehage og SFO. Torsdag kveld er det møte om samme tema på SAUS kl. 19.00.

- Det nytter ikke å spare så store summer med for eksempel å kjøpe færre kladdebøker, sier rådmann Erland Odden. Kraftigere virkemidler må til, og gruppen som arbeider med disse spørsmålene, har et vidt mandat og er åpen for innspill. - Det er viktig å skille mellom forslag som kommer fra administrasjonen og politisk nivå og det som blir foreslått av andre. Jeg oppfattet møtet som både konstruktivt og positivt, sier Odden.
 

Urealistisk med én skole
På møtet i Begnadalen kom det forslag om at man bør vurdere å bygge en ny skole for hele kommunen. Dette er neppe aktuelt siden det vil påføre kommunen svært store utgifter til renter og avdrag på lån.

Skolestruktur
Mer aktuelt kan det bli å vurdere Reinli skole sin framtid og å se skolene i Nes, Begnadalen og Hedalen i sammenheng. Ringerike kommune har vist interesse for samarbeid med Sør-Aurdal, og arbeidsgruppa prøver å få til et møte i nærmeste framtid.

På møtet i Begnadalen ble disse tankene nevnt, og det kom forslag om å flytte ungdomstrinnselever fra Nes til Hedalen og barnetrinnselever til Begnadalen.

Et annet forslag gikk på at en skulle samle 1.-4 trinn av elevene i Hedalen og Begnadalen på Hedalen skole og ha 5.-7. i Begnadalen. Noen tok også til orde for at ungdomsskoleelevene i Hedalen bør gå på SAUS.

Kvalitet
Kvalitet ble et viktig stikkord i samtalen tirsdag. Klasser kan bli for små, noe som fører til få jevnaldrene på hvert trinn, og lærernes fagkompetanse kan bli for tynn når de må dekke mange fag.

Skoleskyss
Skoleskyss er et annet tema. Det må vurderes hvor langt det er forsvarlig å frakte elever, og økonomien i dette selvsagt et sentralt spørsmål.

Innspill
Arbeidsgruppa håper på flere innspill på torsdagens møte på SAUS og vil gjerne ha skriftlige tilbakemeldinger i tillegg. Her er gruppa som jobber med område 5.

Høring før politisk behandling
Gruppen skal legge fram sin innstilling 14. november. Etter dette blir det en høringsrunde før saken kommer opp til politisk behandling i kommunestyret i januar 2009.