Sist oppdatert: 11.09.2008 05:38

 

Barna – vår fremtid


ÅSE KULTERUD
Møtet i Begnadalen tirsdag 9. september, der alle involverte i skolen var invitert, var et svært interessant møte. Som de fleste har hørt, skal altså skole/barnehage og SFO spare 4,5 millioner de neste 3 år.

Det var mange forslag og dermed tanker fra engasjerte foreldre. Selvfølgelig hadde det vært ønskelig med et mangedobbelt antall tilstede, men nå er det faktisk mulig å delta i tilsvarende møte på Bagn i kveld torsdag 10. september. Det gjelder våre barn, de som skal vokse opp, ”overta verden” og deretter sørge for velferden og et godt samfunn. De skal bli gode, kloke og velfungerende borgere, så nå gjelder det å gjøre gode grep!

Nå gjaldt det altså skole/barnehage/SFO på dette møtet (de andre sektorene har sine møter) og jeg oppfordrer veldig FAU klassekontakter – foreldre – lærere og ellers alle andre til å engasjere seg i dette. Det som nå blir bestemt for skolene våre, kommer ikke så snart til å bli gjort om igjen. Selvfølgelig vil nedleggelser og sammenslåing gi en del positive forandringer, men også negative. Derfor er det så viktig at mange tanker og meninger kommer frem før avgjørelsen!

 

Til eksempel skolevei:

Mange elever får dobbelt så lang skolevei (busstur) noen kan synes det er hyggelig og sosialt. De har ingen problem med å stå tidlig opp osv, mens andre ikke liker denne bussturen (ensom, uten kamerat/mobbet?/reisesyke) i det hele tatt og kunne gjerne vært under dyna en halv time ekstra på morgenkvisten.

Et annet eksempel:

På de minste skolene er det kanskje ei jente/gutt alene i klassen.  Flott å bli sammenslått med en annen skole! Men har dette noe med alderen til barna å gjøre? Når melder de forskjellige behov seg? Det er i alle fall akkurat nå vi kan tenke og handle! Fordeler og ulemper må på bordet for nå skal det kuttes og fjernes.

For oss som er foreldre bør også kvalitetsikringen i skole og barnehage være i fokus fremover. Hvem har det ansvaret? Er det lærerne eller politikerne? Er det ei gruppe som har ansvaret for det? Bør ikke noen foreldre delta også? Vi har da et ganske stort ansvar for opplæring ifølge Kunnskapsløftet! Beholdes og blir det bedre kvalitet, eller svekkes den i prosessen? Vil vi se det på resultatet i 10. klasse når det kanskje er for seint? Det hjelper oss ikke mye å komme på plussiden med kommuneøkonomien hvis ungdommen vi fostrer opp blir utsatt for opplæring av for dårlig kvalitet. Det er ikke vanskelig å tenke seg at spørsmålene er mange og frustrasjon kan bli stor!

 

Nedleggelser av skoler/sammenslåing av både barneskoler og ungdomsskoler er vel nå en realitet, men ingen vil vel kanskje miste sin. Noen MÅ. Blir det barneskole på Bagn og i Hedalen, og en ungdomsskole i Garthus? Skal alle ungdomsskoleelevene til Bagn? Kan vi slå oss sammen med Nes? Eller bør alle bli Sør-Aurdøler i Garthus?

Utvidet rammetimetall var en stor kostnad for kommunen – noen kommuner har ikke gjennomført det. Kan vi søke om å få igjen fridagene for de det gjelder!  SFO – er en kostnad for kommunen på ca . 12000 kr per år per elev, for de som bruker den. Er dette mulig å privatisere?

Frem til slutten av oktober kan du nå frem til politikerne med akkurat dine tanker. Send en E-post til: liv.barbro.veimodet@sor-aurdal.kommune eller arvidberg@online.no. Alt blir lest, vurdert og diskutert.

Men når forslagene fra politikerne er lagt frem i kommunestyret, er det muligens for seint. Derfor er det så viktig å delta nå. Sammen kan vi gjøre det beste for barna våre, men det må mange hoder til, så møt opp å si din mening i kveld eller send din e-post.

Det nytter!