Sist oppdatert: 10.09.2008 17:42

Jubileumsboken er her

NILS IVAR GRØV
 

Jubileumsboken er her. Sør-Aurdal sin skog og skogeierlags historie gjennom 100 år er samlet mellom to permer. Boken består av to deler, de første 60 årene ble skrevet av Rolf Redner og de siste 40 av Eldor Bråthen.

 

Den første delen ble gitt ut ved jubileet i 1968, denne boken er sin helhet tatt inn i 100 års boken.

 

Del to, som Eldor har forfattet, er skrevet i samarbeid med en nedsatt arbeidsgruppe bestående av Mikael Dølven, Emil Listerud, Thomas Langødegård, Sonja Flaten, Harald H. Hougsrud og Bjørn A. Gjerdalen.

 

De har studert protokoller, samlet inn nye og gamle fotografier og intervjuet personer som er og/ eller har vært aktive innen næringen. Resultatet er en bok på vel 250 sider!

 

Formålet med boken er å samle historien for skogeierlagene og skogbrukets utvikling i denne perioden. Boka gis gratis til alle andelseiere i Begnadalen & Hedalen og i Bagn & Reinli Skogeierlag. Vi ønsker også å gi alle våre samarbeidspartnere, skoleverket, kommunen og andre involverte et eksemplar. Andre interesserte kan henvende seg til skogeierlagslederne.

 

 

Skaff deg boken ved henvendelse til

Bjørnar Sørbøen         Tlf: 99287005             Bagn & Reinli eller

Nils-Ivar Grøv            Tlf: 95022685             Begnadalen & Hedalen