Sist oppdatert: 14.09.2008 09:52

Helsing fra Oppland idrettskrets og NIF

  Per Løvberg framførte helsing frå Oppland idrettskrets og NIF.

Kjære idrettsvener!

Hedalen idrettslag fyller hundre år i år, og på vegne av Oppland idrettskrets vil eg takke for invitasjon til å delta på denne jubileumstilstellinga!

Eg har sett litt på heimesida til HIL, og av denne går det fram at laget er ein høgst oppegåande klubb. Idrettsrørsla organiserer over 2 millionar kvinner og menn.

For dei fleste av oss er ikkje drivkrafte dei olympiske ideala om å koma høgst, lengst eller fortast. For svært mange er det gleda ved å delta og/eller å konkurrere det handlar om. For andre er det å få delta i eit fellesskap det viktige.

Stadig meir stillesitjande aktivitetar, kravet om effektivitet og passiviserande fritidstaktivitetar gjer at lokale idrettslag, som her i Hedalen, vert enno viktigare for dei nye generasjonane.

Norsk idrett er basert på dugnad og frivillig arbeid, og dei mange fine anlegga her i Hedalen syner kor sterkt dugnadsånda står.

Vi har bak oss ein olympiade som – sett med norske auge – representerer eit resultatmessig høgdepunkt innan sommaridrett. Men vi må hugse på at at grunnlaget for desse resultata ligg i dugnadsarbeid i form av anlegg og tilrettelegging som mellom anna HIL står bak.

Hedalen idrettslag har i 100 år vore, og er, gode representantar for norsk idrett, og dei verdiar norsk idrett arbeider for, ved å leggje til rette for at flest mogleg skal ha eit idrettstilbod i nærmiljøet.

Kjære formann:

På vegne av NIF, Tove Paulsen og Inge Andersen vil eg få lov til å overrekkje dette hundreårskruset der det er inngravert:

Hedalen IL 1908-2008
Logoen til NIF og Olympiatoppen

Samstunders vil eg få helse frå Svein Furuseth, Tore Stubberud og Oppland idrettskrets og seie:

Gratulerer med dagen og lykke til i det vidare arbeidet!