Sist oppdatert: 18.09.2008 18:04

Bøssebærere

LIV BARBRO WEIMODET
  TV-aksjonen Blå Kors skal hjelpe barn som lider under voksnes rusmisbruk. Vi trenger deg som bøssebærer!

TV-aksjonen Blå Kors har som mål å hjelpe barn og unge som lider under voksnes rusmisbruk. Mange barn som vokser opp i familier med rusmisbruk, får ofte ikke tilstrekkelig omsorg og må i mange tilfeller ta på seg de voksnes oppgaver og ansvar. TV-aksjonen Blå Kors skal bidra til at disse barna får en bedre oppvekst og et bedre utgangspunkt for voksenlivet.

– Gjennom årets TV-aksjon har vi en stor mulighet til å skape åpenhet rundt konsekvensene voksnes rusmisbruk får for barn. Det betyr at vi kan redde mange små mennesker som i dag er opplært til å tie for enhver pris - sier psykologspesialist Frid Hansen som er fagambassadør for TV-aksjonen Blå Kors.

Midlene fra TV-aksjonen Blå Kors skal gå til en rekke ulike prosjekter i og utenfor Norge. Prosjektene som mottar midler fra TV-aksjonen Blå Kors, er behandlingstilbud og tiltak som ellers ikke ville blitt realisert:
  • Vi skal sørge for at barn i Norge som vokser opp i familier preget av rusmisbruk, får være barn

  • Vi skal hindre at rusmisbruk går i arv

  • Vi skal synliggjøre konsekvensene voksnes rusmisbruk får for barna

  • Vi skal sørge for at barn også utenfor Norges grenser som lider under voksnes eller eget rusmisbruk, får være barn. Det skal gjøres ved å støtte og drifte prosjekter blant annet i Ukraina, Brasil, India og Lesotho.

– NRKs TV-aksjon er verdens største og viktigste dugnad der 100 000 bøssebærere besøker landets 1,8 millioner husstander. Jeg oppfordrer deg til å bli bøssebærer. Din innsats kan forandre livet til barn som lider under voksnes rusmisbruk - sier Harriet Rudd, leder for TV-aksjonen Blå Kors.

TV-aksjonen Blå Kors går av stabelen 19. oktober og vil bli et felles stort løft for å gi flere barn mulighet til bare å være barn.

H.M Kongen er høy beskytter av TV-aksjonen Blå Kors.


Bli bøssebærer!
Kontakt oss slik: Liv Barbro Veimodet:
sor-aurdal.kommune.no evt mob 90 03 85 23