Sist oppdatert: 22.09.2008 08:01

Tur til Treknatta

TEKST: BJARNE BERG
FOTO: TONNY INGVALDSEN
  Alle har sett Treknatta når de kjører langs Hedalen, men det er kanskje ikke så mange som har vært på toppen. Det vil si toppene. Navnet sier jo nettopp at det er tre knatter, topper, selv om det ikke ser slik ut fra bygda. Lørdag 6. september gikk Vassfaropplevelsers tur hit

For å slippe å gå den lange og kjedelige lia opp fra Vidalen kjørte vi en skogsbilveg som går opp fra Fossetera.  Når bilvegen slutter, er det bare noen få hundre meter opp til Lindelis-fjellsetera. 

Herfra går turen langs Skilnadbekken og på kanten av Valdresdalen.  Denne dalen som for lenge, lenge siden var en hovedvei for de som kom sydfra og skulle videre nordover i landet vårt. Her har det blitt drevet mang en kvegflokk og mange vandrere har kommet og gått gjennom tidene.  Men nå er det stille og det sees knapt far etter annet enn elg og andre villdyr.

Når vi nærmer oss toppen, kommer tåka sigende og stenger ganske effektivt for den flotte utsikten som det er fra disse fjelltraktene.  Vi når den første toppen og bevilger oss en god matpause, og sannelig letter ikke tåke en liten stund slik at vi kan få et overblikk nordover bygda og innover Vassfaret og Vidalen.  Men så er det grått igjen.

Den høyeste av toppene på Treknatta ligger et stykke lenger inn på fjellet og sees ikke fra bygda.  Terrenget er kupert med mye opp og ned før vi endelig når målet, Treknatten, 1101 meter over havet.

 Når tåka letter, er det her flott utsikt sørover mot Nes i Ådal, og vi ser store deler av Sperillen. 

Dette var siste turen for i år.  Vassfaropplevelser håper å kunne fortsette med flere turer til neste sommer, og vil benytte anledningen til å takke alle de som har deltatt på turene i sommer og ønske velkommen igjen neste år.