Sist oppdatert: 22.09.2008 08:01

Årsmøte i Hedalen Løypelag

STYRET I HEDALEN LØYPELAG
 

Til andelseierne.

Innkalling til årsmøte i Hedalen Løypelag søndag 5. oktober 2008

 

StedLøypegarasjen på Søbekkseter

Tid: Klokken 16.00

 

      

Årsmøtet er andelslagets høyeste organ.

 

I henhold til vedtektene står følgende saker på dagsorden:

 

  • Valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.
  • Styrets årsberetning
  • Regnskap og balanse
  • Anvendelse av årets overskudd
  • Valg til styret.
    • Vi skal velge ett nytt styremedlem blant hytte-eier-representantene
  • Valg av to revisorer blant andelseierne
  • Valg av valgkomité
  • Årsbudsjett og arbeidsplaner for kommende år, til etterretning

 

Andre saker som ønskes behandlet, må meldes styret på loypelag@hedalen.no innen søndag 28. september.