Sist oppdatert: 29.06.2011 12:47

104 elever ved Hbu neste år

ARNE HEIMESTØL
 

For første gang på flere år vil elevtallet ved Hedalen barne- og ungdomsskole  komme over 100. Slik det ser ut i dag, vil det bli 104 elever skoleåret 2009/2010.

Tallene nedenfor har vi fått fra rådmannskontoret. Dette er tall per september 2007. Dvs. at det i denne fremskrivningen av elevtall ikke er tatt hensyn til innflytting/utflytting.

Følgelig vil det ikke gi noe korrekt bilde av elevtallsutviklingen, for
eksempel kan det nevnes at det pr. september 2008 i Bagn er en
tilvekst på 11 barn i forbindelse med tilflytterprosjektet - dette
er ikke lagt inn i tabellene.
 
  2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
Bagn 120 114 117 112 111
Begnadalen 55 50 45 39 38
Hedalen 93 99 94 90 85
Reinli 34 35 34 31 29
SAUS 114 107 109 104 99
Tot. ant. elever 416 405 399 376 362

 
  2007/08 2012/13 Utvikling
Bagn 126 111 -15
Begnadalen 52 38 -14
Hedalen 94 85 -9
Reinli 42 29 -13
SAUS 115 99 -16
Tot. ant. elever 429 362 -67

Tall i endring

Nye tall fra skolen og helsesøster gir i snitt høyere elevtall en prognosene fra 2007. Til- og fraflytting må hele tiden regnes med.
 
  2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
Hedalen 96 104 98 94

  90

– Jeg har fått uttalelser fra fire utflytta hedøler som ønsker å flytte tilbake til bygda, sier tidligere rektor ved Hedalen barne- og ungdomsskole, Rolf Gunnar Olsen. – De fire familiene opplevde skolen i Hedalen så positiv at de ønsker at egne barn skal oppleve det samme som dem.