Sist oppdatert: 02.09.2008 18:21

De over 30…

SIGRID M. B. FOSSHOLT


Av mangel på faktainformasjon om emnet er denne kommentaren hovedsaklig basert på egne feltobservasjoner. Grunnen til at jeg interesserer meg for fenomenet «voksen», er at tiden snart begynner å renne ut for mitt vedkomne. Jeg er snart en av DEM!

For å ta konklusjonen med en gang: Ting blir hovedsaklig kjedeligere. Her er et eksempel hentet fra virkeligheten for å illustrere hva jeg mener:

Å dra i svømmehallen som voksen er en trist affære. Den mest dramatiske forskjellen er at jeg nå blir nødt til å svømme fram og tilbake, fram og tilbake, fram og tilbake. Aller helst skal jeg svømme bryst – med hodet over vannet. Det er slik voksne damer svømmer. Om dette skyldes dårlig teknikk eller redsel for å få vann i håret er for meg uklart. En annen teori er at de er redde for å krasje med hverandre. Eller er de så veloppdragne at de føler at de må hilse på forbipasserende? Jeg innrømmer at våt-i-håret-teorien ikke er vanntett. Når de dusjer etterpå er jo alt strevet forgjeves. Hvis noen har en forklaring på hvorfor denne stilarten er så utbredt, ber jeg dem kontakte undertegnede.

Når det gjelder andre svømmearter som butterfly er det helt utenkelig. Det blir rett og slett for mye plasking og bråk. Er det noe som kjennetegner en voksen dame, så er det at hun kan kunsten ikke å plaske. Dette fører til at også stupeteknikken min begynner å bli rusten. Jeg får rett og slett ikke øvd. At det ikke er andre på min alder og av mitt kjønn som stuper, underbygger mine udokumenterte påstander – sånn gjør ikke en dame!

Det er i det hele tatt mye å sette seg inn i. På den ene siden har man alt du SKAL gjøre. Og så har man alt du IKKE skal gjøre. Regelverket er omfattende, og det virker som at det er ekstra ille hvis voksne damer bryter det. De skal liksom vite bedre.
For eksempel er det å ta på seg to ulike sokker forbundet med dramatikk. Dette gir blant annet sterke signaler om at man ikke har alt på stell. En tilsynelatende harmløs handling ¬– etter mine begreper – som kan få uante konsekvenser. To ulike sokker. Det skal altså ikke mer til for å gjøre seg bemerket i denne aldersgruppen – de over 30.

Innledningsvis burde jeg kanskje gjort oppmerksom på at jeg mener man blir voksen først i en alder av 30 – i hvert fall ikke en dag før! På Internett fant jeg dokumenter som antydet at man er voksen allerede som 18-åring. Dette velger jeg å ignorere fullstendig.

Jeg beklager ikke at denne kommentaren hovedsakelig tar for seg kvinner over 30. Jeg mener å erindre at jeg tidligere har skrevet noen ord om hva som ofte skjer med menn når de runder 30 år. Vel. Det motsatte er ofte tilfelle med kvinner. De utvikler en utrolig diplomatisk sans, noe som ofte fører til at de «tjatter med de gale» for å unngå konflikter. Smile pent og late som ingenting, er en velkjent taktikk.

Gjennom mitt omfattende feltarbeid har jeg kommet frem til at det ikke blir akseptert store avvik fra «Normalen» – når man blir en av DEM. Det er da forventet at man har tilegnet seg nødvendig kunnskap om hva som er forventet adferd. Før man blir 30 år har man litt større spillerom – man slipper unna med litt mer.

Jeg regner med at de fleste har sine områder hvor de må anstrenge seg for å tilpasse seg «Normalen». Til slutt avslutter jeg med litt bannskap og bønn; Gi faen. Amen! Kloke ord som ikke bestandig er like lette å etterstrebe. Jeg vil ønske oss alle lykke til i det videre arbeidet med å være oss selv – selv om det skulle stride mot «Normalen».