Sist oppdatert: 05.09.2008 14:19

Omstillingsprosjektet godt i gang

ARNE HEIMESTØL
  Sør-Aurdal kommune hadde i 2007 et negativt driftsresultat på over 8 mill. kroner. Omstillingsprosjekt er satt i gang, og målet er satt til innsparing på 16 millioner kroner innen 2011.

Fase 1 i prosjektet er avsluttet. Her konkluderer en med at kommunen i hovedsak har god tjenesteyting og godt arbeidsmiljø.

Flere prosjektgrupper er i gang med å vurdere innsparingsmuligheter. Disse skal legge fram sine rapporter 14. november. Fram til nyttår blir det høringsrunder og behandling i ulike råd og utvalg av det som er framlagt, og i januar kommer saken opp i kommunestyret. Les vedtatt prosjektplan her.

Inndekning av underskudd
Rådmannen opplyser at det ligger an til underskudd også i 2008. I vår så det ut til at dette kunne bli på omlag 6 millioner. Innsparingstiltak er iverksatt og en håper at underskuddet skal bli mindre enn det kunne se ut til tidligere i år.

Politikerne vil få en utfordrende oppgave når budsjettet for 2009 skal sys sammen. Da må en ta inn igjen underskuddet en hadde i 2007, og en lignende utfordring vil de få når underskuddet for 2008 skal dekkes inn i 2010.

– Det er ikke realistisk å få til en innsparing på 16 millioner med ostehøvelprinsippet, sier rådmannen. Han forteller at de ulike prosjektgruppene er godt i gang med å vurdere hva som kan gjøres for å nå målene som er satt.

Se også disse dokumentene: