Sist oppdatert: 13.04.2009 22:08

Utsetter behandling av vedtekter og årsmøtesaker

ARNE HEIMESTØL
  Hedalen.no har mottatt følgende pressemelding fra Åsli-Åsliseter Veglag:

"Grunneierne og vegeierne langs vegen Åsli-Åsliseter i Hedalen vedtok i stiftelsesmøte 23. november 2008 å stifte veglaget Åsli-Åsliseter Veglag. Formålet med veglaget er å stå for privat drift av vegen
når Sør-Aurdal kommune gjennomfører sitt vedtak om privatisering av vegen. Det ble valget et interimsstyre til bl.a. å utarbeide forslag til vedtekter og å prøve å oppspore rettighetshavere/andelseiere til vegen.

Det ble kalt sammen til årsmøte 13. april 2009. Da det er såpass kort tid til søksmålet mot Sør-Aurdal kommune kommer til behandling i Valdres Tingrett, besluttet årsmøtet å utsette behandling av vedtekter og årsmøtesaker til det avsies kjennelse i den nærværende sak. Interimsstyret fortsetter derfor inntil videre og kaller sammen til nytt årsmøte når rettigheter vedrørende drift av vegen er avklart."

Førstkommende torsdag og fredag kommer vegsaken opp til behandling i Valdres tingrett.

Relaterte saker: