Sist oppdatert: 15.04.2009 07:42

Bjørnehi ved Strøen

OLE KNUT STEINSET, ROVVILTKONTAKT I STATENS NATUROPPSYN
 

Jeg sender dere et par bilder av bjørnespor (med Strøen i bakgrunnen) og bjørnehi fra Strøen-området. Etter tips om aktivitet i området fra høsten før lette jeg etter, og fant, bjørnespor mandag 6.4 og fulgte baksporet et par km til jeg fant hiet.
 


 

Legg også merke til ”bjønntappen” til venstre for hiåpningen. Da jeg fikk mistanke om at bjørnen fortsatt holdt seg i området, forlot jeg plassen raskt. For å unngå forstyrrelser i hiområdet, der bjørnen kan holde seg ei stund etter oppvåkning, har jeg ventet litt med å sende dette til Hedalen.no. Observasjoner senere, som dere også har publisert en av på deres side,  har vist at bjørnen har vandret sørover i Vassfaret.

Det dreier seg om spor etter en middels stor hannbjørn, slik jeg vurderer det. Vi prøver bl.a. å kartlegge antall bjørn i Oppland ved sporinger og innsamling av møkk og hår til DNA-analyser. Jeg vil derfor leserne om å melde fra til oss om funn etter spor videre utover våren, enten til undertegnede rovviltkontakt (tlf. 97544177) eller til rovviltkontakt Per Ivar Stensæter (tlf. 90784742). Ved henvendelse har jeg også e-postadresse; ole.knut.steinset@fjellstyrene.no som kan brukes.