Sist oppdatert: 16.04.2009 20:00

Vil ha økt fokus på riksveg 243

ARNE HEIMESTØL
  – Kommunen må følge godt med på hva som skjer når riksveier skal overføres til fylkene i 2010. Vi må forlange at riksvegen fra Hedalen til Nes blir satt i skikkelig stand før den blir overtatt av Buskerud og Oppland fylker, sier ordfører Kåre Helland.

– Jeg har håp om at  fylkesordfører Tron vil støtte denne saken, og når rettstvisten knyttet til vegen Åsli-Åsliseter nå er avlyst, gir det meg fornyet grunn til å ta kontakt med ordfører Eli Berge i Nes. Vegen fra Nesbyen til Nes er også viktig for mange som reiser tur/retur Gardermoen.