Sist oppdatert: 20.04.2009 20:58

Spørsmål til rådmannen

ARNE HEIMESTØL
  – Er det god kommuneøkonomi å overføre lånemidler til drift for å kunne gjennomføre prosjekt som skal finansieres av drftsmidler som kommunen ikke har? spør Rolf Gunnar Olsen i et forumsinnlegg. Vi har videresendt svaret til rådmann Erland Odden og mottatt følgende svar:

Vi overfører selvfølgelig ikke lånemidler til drift, det er det ikke anledning til. Men vi lar være å overføre driftsmidler til investeringer, slik at de investeringsprosjektene som var ment å skulle finansieres av driftsmidler, heller må finansieres av vedtatt låneopptak. Dette betyr da også at en omprioritering må vurderes, slik formannskap og kommunestyre inviteres til i denne saken.