Sist oppdatert: 27.04.2009 07:12
Kostratall for Sør-Aurdal kommune
 
ARNE HEIMESTØL
 
I formannskapsmøtet tirsdag 21. april viste Emmy Bakkom til kostratallene  for 2008. Her kan vi sammenligne økonomien i Sør-Aurdal med andre kommuner. Lønn og sosiale kostnaders andel av totalutgiftene utgjør 74,1 %.

På noen områder kommer Sør-Aurdal kommune særlig dårlig ut. Dette gjelder utgifter til skole, pleie og omsorg, fysioterapi, antall innbyggere over 80 år og tildels barnevern. Vi tar med at tallene for pleie og omsorg ikke er regnet ut per bruker, og at miljøarbeidertjenesten ikke er skilt ut.

Fortsetter trenden kommunen er inne i nå, kan det gå mot et underskudd på 5-6 millioner kroner i 2009. Fra før har Sør-Aurdal kommune et oppsamlet underskudd på 20 millioner kroner på to år, og likviditeten er svært dårlig.

Situasjonen krever handling
Formannskapet foreslår å oppheve stillingsvernet. Hva tenker du om dette, Bakkom?
– Det er ingen hyggelig situasjon å måtte si opp ansatte. Men kommunen er dessverre i samme situasjon som mange private bedrifter om dagen. Når det ikke finnes penger til lønn til alle, må noen gå. Nå legger vi opp til en ryddig prosess både sammen med de tillitsvalgte og de ulike områdene. Jeg mener det bør legges opp til stillingsreduksjon i alle ledd – ikke bare der en er nærmest brukeren. De siste årene har Sør-Aurdal økt antall ansatte. I ettertid viser det seg at dette hadde ikke kommunen økonomi til.
 
Bakkom viser til kostratallene. På flere områder bruker Sør-Aurdal mer enn kommuner det er naturlig å sammenligne seg med. Interessant er det at kommunen har mer inntekt pr. pers. enn mange andre. – Stor lånegjeld i forhold dårligere driftsresultat trekker i motsatt retning, sier Bakkom som minner om at enten har vi for gode tjenester eller så evner ikke kommunen å få mest mulig ut av tilgjengelige midler.

– Vi har høy lånegjeld og det vil være uansvarlig å låne mange millioner til en ny sentralskole i tider der vi må spare inn på andre tjenester for å betjene de lån vi allerede har.

 – Hva tenker du om ikke lovpålagte oppgaver? 
– Disse må vi gå nøye gjennom. Det er ikke tvil om at slike tjenester må tas vekk. Men vi må også vurdere om det er ikke lovpålagte tjenester som er med å redusere andre utgifter. Slike må vi være forsiktige med å fjerne.

– Hva tenker du om skatteinngangen?
 
– At skatteinngangen ser ut til å bli redusert, er en utfordring. Jeg er spesielt opptatt av at vi tar godt vare på de skattebetalerne vi har. Tilflytting er viktig. Ikke mindre viktig er det å ta vare på de gode skattebetalerene vi har i kommunen vår.  

Kilde: Kostratall for 2008, Sør-Aurdal kommune.