Sist oppdatert: 29.04.2009 18:57

Mobilmast sør i bygda i drift

ARNE HEIMESTØL
  Næringsliv og husstander på grensa til Buskerud sør i bygda kan glede seg. Endelig er den etterlengtede mobilmasta satt i drift. Nå er det mobildekning fra Nes i Ådal og gjennom hele Hedalen.

Først etter at et samlet næringsliv og 30 abonnenter knyttet seg til Telenor for to år, fikk en ja til utbygging. Antenne kom på plass i fjor vinter, men så viste det seg at radiohoppene via Vestbygda ikke var gode nok. Nytt utstyr måtte på plass, og utbyggingskostnadene endte på 450 000 kroner.

Helge Nordby er lettet over at utfordringen nå er løst. – Vi må være tilgjengelige på teknologi basert på trådløs forbindelse eller fiberkabel (Internett). Utbygger vil selvsagt ha igjen det de har investert, sier Nordby som retter en varm takk til alle som bidro for å få mobilløsningen på plass.

Utbygging har ikke gitt bedre mobildekning innover i Vassfaret, til det ligger masta for lavt, men området langs veien og de åpne områdene er godt dekket. Følgende kart  viser noe om dette.
 

 

 

Kartforklaring

Dekningskartene er beregnet ut fra kartgrunnlag og datasimuleringer. Blå farge viser teoretisk dekningsområde for mobiltelefoner i Telenor Mobils GSM-nett. Vær oppmerksom på at der det er skog eller små knauser i terrenget, kan kartet være noe optimistisk. Telenor jobber med å gjøre dekningsbildet enda mer nyansert, spesielt i skog- og fjordområder.