Sist oppdatert: 30.04.2009 16:12

Nytt fra Hedalen Helselag

SIGRID HAUGEN
 

Nytt styre er valgt, nettsidene er oppdatert, og vi gir en oversikt over noen av lagets aktiviteter.

 

Etter årsmøtet 19. mars er styret sammensatt slik:

 

Svein Harald Lie, leder

Ola Einar Grøv, kasserer

Sigrid Haugen, sekretær

Jørgine Myvang, styremedlem

Oddbjørg Brenden Hansen, styremedlem

Kari Haglund Nordby, styremedlem

 

Varamedlemmer: Gunnar Hansen, Synnøve Lia, Hilde Aspholt

 

Opplysningsleder: Anne Marie Skinnes Lie

 

Hedalen Helselag er tilslutta Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Nasjonalforeningens arbeidsområder er:

  • Hjerte- og karsykdom
  • Demens
  • Eldres helse
  • Familie og nærmiljø
  • Tuberkolose

 

Helselaget låner ut barneseter og krykker, og alle over 67 år, samt andre med spesielle behov, får gratis fotpleie to ganger i året.

 

Hver høst arrangeres busstur for eldre, i 2008 gikk den til Blaafarveværket på Modum.

 

Hedalen Helselag gir økonomisk støtte til tiltak som fremmer helse og trivsel i bygda. Søknadsfrist hvert år 1. oktober.

 

Trettendagsbasaren har lang tradisjon, og er en institusjon i bygda.

På basaren i 2009 opplevde vi en liten revolusjon: Loddprisen, som ”alltid” hadde vært 1 krone, ble økt til 2! Likevel ble overskuddet tidenes største.

 

Hedalen Helselag eier et hus med fire leiligheter, Fjellsyn. Alle leilighetene er for tida bortleid.

I tillegg er det møterom i kjelleretasjen, som også andre lag og foreninger kan benytte.

-----

 

Torsdag 11. mai arrangerer vi Hjertemarsjen 2009. Vi samles ved skolen kl. 18.00 til felles oppvarming, så en gåtur som ikke er lenger enn at både de yngste og eldste kan være med, med innlagt pause-forfriskning. Bli med!

Nærmere program seinere.