Sist oppdatert: 05.04.2009 16:30

Bjørn i Vassfaret

ARNE HEIMESTØL
 

Midt på dagen lørdag 4. april traff Elling Fekjær på bjørnespor da han var på skitur i Bogen i Vassfaret. Bjørnen hadde gått fra Dyttholtfjellet mot Bukollgrasinga.


– Bildene vi har mottatt, gjør at vi med sikkerhet kan slå fast at dette er bjørnespor, sier Ole Arne Huset. Han har vært i kontakt med rovviltkonsulent Per Ivar Steinseter, og mandag vil en ta en befaring i området.


Fekjær forteller at det ble funnet bjørnespor i samme område i fjor, og Ole Arne Huset opplyser at det var Deisjøbamsen som da hadde overvintret i området.

   Relatert oppslag: