Sist oppdatert: 10.04.2009 06:47

Ny, sikker observasjon av bjørnespor

ARNE HEIMESTØL
  Sist lørdag tok Elling Fekjær bilder av store dyrespor  i Vassfaret. Rovviltkonsulent Per Ivar Steinseter mente at dette høyst sannsynlig var bjørnespor. Informasjonskonsulent Viggo Ree i Foreningen Våre Rovdyr hevder derimot at dette er spor etter et klovdyr.

Rovviltkonsulent Steinseter oppsøkte stedet der sporene ble funnet, men da han kom dit, var de så utvisket at han ikke med sikkerhet kunne fastslå om dette var bjørnespor. At det nylig har vært bjørn i Vassfaret, er imidlertid et faktum. Steinseter forteller at det for få dager siden ble det gjort sikre sporobservasjoner lenger nord i dalen. Sporene var middels store.

Han ber publikum vise aktsomhet dersom de kommer over spor. Det er ikke lurt å følge etter bjørnen, for den er sulten etter en lang vinter. Føden på denne tiden kan være elg. Bjørnen har ikke noen problemer med å felle slike dyr, og da har den gjerne mat et par uker. Kommer noen i nærheten av kadaver, vil bjørnen ofte forsvare maten sin. Da kan det oppstå farlige situasjoner.

Rovviltkonsulenten setter pris på å få varsel dersom det blir gjort flere observasjoner.

Informasjonskonsulent Viggo Ree i Foreningen Våre Rovdyr har tatt kontakt med oss. Han mener at det første observasjonen ikke kan være bjørnespor. Tre kolleger fra Hedemark har også studert bildene, og de sier dette må være spor etter hjortedyr. Dette bildet er hentet her og viser et klassiske bjørnespor.