Sist oppdatert: 09.08.2009 07:35

Dugnad på bedehuset

ARNE HEIMESTØL
  11 møtte til dugnad på bedehuset lørdag. Deler av bygget ble beiset, kratt ble ryddet, et gammelt gjerde ble fjernet, og inne var det også malearbeider.

Det er Orientmisjonen som eier Søre bedehuset. En predikant fra Kinamisjonen (senere Orientmisjonen) holdt møter i bygda på starten av 1900-tallet. Dette skapte behov for et forsamlingshus, og i 1913 ble bygget oppført. Gunnar Storruste var formann i bedehusstyret i flere generasjoner. Nå har Reidar Heiene overtatt denne oppgaven.


Det var bare tre år siden krattet ble fjernet sist. Det vokser godt i Hedalen!

Kostnader til brøyting, strøing, strøm og forsikring er på ca. 10 000 kroner hvert år. De største inntektene kommer fra den årlige bedehusbasaren, og noen midler kommer også inn etter utleie. Bedehuset brukes først og fremst til møter, men også til konfirmasjoner, dåpsselskaper, minnesamvær og åremålsdager.

Reidar forteller at det er behov for mer vedlikehold. Det skal legges parkettlaminat i hovedsalen, og det elektriske anlegget skal ha ettersyn. I tillegg vurderer styret hva som bør gjøres for å skaffe en bedre og mer stabil vannforsyning.

– Ønsker noen å støtte driften av bedehuset, er vi takknemlige for det, sier Reidar, og forteller at følgende kontonummer kan brukes: 61 85 05 11 836.


Mat og drikke hører med.