Sist oppdatert: 15.08.2009 18:29

Natur- og kulturstien

SIGRID HAUGEN
 

Arbeidet med å fullføre natur- og kulturstien  mellom Bautahaugen og Hedalen stavkirke går framover.


Bygdeutvalget har ansvaret for prosjektet, og ei arbeidsgruppe med Rigmor Brenden i spissen har i sommer gått opp stien på nytt og merka ei rekke punkter hvor det skal komme ulike typer skilt: Vegvisere så vel som opplysningsskilt om planter og dyr, og ulike kulturminner langs stien.

 

Prosjektet har fått støtte både fra Oppland fylkeskommune og Valdres natur- og kulturpark, og den siste uka har vi hatt arbeidshjelp fra kulturparken. To ungdommer med sommerjobb hos Valdres destinasjon, Eirik og Lars Fønhus, har tråla stien flere ganger. De har rydda og pynta, og gått opp strekningen med GPS. Det gjelder også flere stikkveger opp til hovedvegen, og strekningen mellom Engebrua og Jøranbybrua på vestsida av elva. Her er det to alternative stier, den ene (nærmest elva) er sammenfallende med Kongevegen.
 


Stirydding innebærer også arbeid med spade og krafse

 

Takket være god hjelp av Nils Huset, har de også merka stien til Brennsetra, og videre til nedre Sautjern.  

                            

Rundt Mølla ble mye rydda på dugnaden den 4. juli, resten håper vi blir gjort på ny dugnad seinere denne måneden, slik at alt her skal være klart til markeringa ved Mølla søndag 30. august.Rigmor Brenden med to flinke arbeidskarer, brødrene Eirik og Lars Fønhus
 


Ved "Børthusgånga". Vi skimter Mølla  på andre sida av elva. Gånga ble tatt av ei      isdemme for noen år siden, men skal snart bygges opp igjen