Sist oppdatert: 04.08.2009 07:55

Planlegger friluftsteater i Vidalen og Vassfaret

ARNE HEIMESTØL
  Med arbeidstittelen "Vidalsskatten" planlegges et nytt friluftsteater i Vidalen og Vassfaret – tidligst i 2011. Mandag 3. august var en stor delegasjon på befaring, og grunnsteinen for det planlagte teateret ble lagt ned.

Hedalen ungdomslag, der skuespiller Cato Skimten Storengen har vært medlem, har i flere år sett på muligheten for å få til et teaterframvisning i dalførene.

I forbindelse med forberedelsene til "Sol av Isfolket" har det blitt tid til å drøfte ideen med profesjonelle aktører. Skuespillerne Paul Ottar Haga og Evy Elise Kasseth Røsten, musikalartisten Heidi Ruud Ellingsen og danser Kristine Hansen var med på befaringen. Det var også ordfører Kåre Helland, Gudbjørg Fønhus Stensrud, Lars Elsrud og flere representanter fra ungdomslaget. Eilif Gundersen, musiker fra Hallingdal og deltaker i "Sol av Isfolket", og rådmannen i Flå hadde også møtt fram.

Samarbeid framfor konkurranse
– Vi håper at dette kan bli starten på et bedre samarbeid mellom Hallingdal og Valdres om naturvernområdene i Vassfaret og Vidalen, sier Skimten Storengen. – Det er ikke til å stikke under en stol at det til nå har vært konkurranse om hvem som "eier" disse områdene.

 

Eilif Gundersenl

Mikkjel Fønhus
Mikkjel Fønhus sin diktning, som blant annet tar utgangspunkt i Vassfaret og Vidalen, vil være bakteppe for frilutsteateret som nå skal planlegges. Menneskets møte med naturen og miljøvern stod sentralt i Fønhus sin diktning. – Dette er ikke mindre aktuelt i dag, sier Skimten Storengen.
– Mitt inntrykk er dessuten at denne dikteren blir viet liten oppmerksomhet i skolene våre. Det håper jeg vi kan rette på. "Trollelgen" er et godt utgangspunkt for å kunne snakke om mye av det som vi ikke forstår – både det overjordiske og det underjordiske – den åndelige dimensjonen i livene våre.

 
 


Cato leser fra "Trollelgen" av Fønhus. Under seremonien ved Goplerudsetra ble følget hilst velkommen av sterkt regnvær.

Omfattende forarbeid
Erfaringene etter "Sol av Isfolket" kan brukes når "Vidalsskatten" skal planlegges. – Først må profesjonelle aktører gjøre grunnarbeidet. Både manusforfatter, regissør og scenograf må på plass. Målet er å lage et spel med høy kvalitet. Både profesjonelle skuespillere og amatører fra Hallingdal og Valdres bør delta, sier Cato.

Grunnstein
Befaringen ble avsluttet med nedlegging av den nye vidalsskatten – en signert utgave av "Trollelgen" av Mikkjel Fønhus. Med dette ønsket de 23 frammøtte å forplikte seg til at planene om frilutsteater i Vidalen og Vassfaret skal bli en realitet.


Signering av "Trollelgen", den nye vidalsskatten.
 

 

Cato graver ned skatten.

Et vinnerprosjekt
Paul Ottar Haga, som har den mannlige hovedrollen i Sol av Isfolket, har en klar appell: – Ta med alle, og sats på lagspill! "Sol av Isfolket" er et eksempel på hva godt samarbeid på tvers av kommunegrenser kan føre til. Slike tiltak skaper stolthet over, og tilhørighet til, stedet en kommer fra, og bidrar dessuten til at ikke minst ungdom får lyst til å bosette seg der de har vokst opp.
 

 

Haga hadde ordet ved slutten av grunnsteinnedlegginga. Utdrag følger.

Haga tror ikke det vil by på problemer å få publikum til friluftsteateret. Dette forutsetter imidlertid både profesjonell ledelse og lokal entusiasme.
– Et friluftsteater koster mye penger, men det bør være mulig å få med sponsorer, for eksempel Aschehoug og Thon.  Jeg har god tro på at dette kan bli et vinnerprosjekt!


Cato Skimten Storengen, Gudbjørg Fønhus Stensrud og Paul Ottar Haga.
Gudbjørg rettet en varm takk til Cato for initiativet han nå har tatt.

Kommunen er positiv
Også ordfører Kåre Helland er svært positiv til initiativet Hedalen ungdomslag og Cato Skimten Storengen har tatt. – Dette er en flott anledning til å sette Vassfaret, Vidalen og Sør-Aurdal på kartet. Kommunen vil bidra, ikke minst med å finne gode løsninger på praktiske utfordringer.
– Dette tror jeg kan bli like bra som "Per Gynt", sier Helland.


Ordfører Helland og kommunestyrepolitiker Elsrud får nok saken på sitt bord om ikke så lenge.