Sist oppdatert: 20.08.2009 20:23

Statstilskudd til frivillighetssentral

ARNE HEIMESTØL
 
Sør-Aurdal kommune får 144.000 kroner i statstilskudd til etablering av frivillighetssentral i år, og dette følges opp med 240 000 kroner i 2010.

Nyheten ble gjort kjent på folkemøtet i Begnadalen onsdag kveld. Ordfører Kåre Helland opplyser at en i driftstilpasningsprosessen har hatt fokus på hvordan en i større grad kan støtte opp om frivillige tjenester i kommunen. Frivillig arbeid kan helt eller delvis på sikt overta deler av oppgaver kommunen i dag har.


Statssekretær
Rigmor Aasrud

 – Mange lag og foreninger var representert på oppstartsmøtet som ble arrangert i mars. Kristen Hyrve, som nå er kirkeverge i Sør-Aurdal, har jobbet med tilsvarende problemstillinger tidligere. Det var han og rådgiver Stig Solbrekken som utformet søknaden som på folkemøtet fikk sterk ros av statssekretær Rigmor Aasrud (Ap).

– Nå skal denne saken behandles politisk, sier Helland. – Kommunen må være med i startfasen av en frivillighetssentral. Ordføreren har stor tro på at sentralen både kan bli til hjelp for dem som trenger støtte, men også for hjelperne, som ofte er pensjonister, for disse vil bli engasjert i meningsfylt, frivillig arbeid.