Sist oppdatert: 20.08.2009 20:23

Turbulens rundt ferdselssti i Fledda

ARNE HEIMESTØL
  Etter oppfordring fra hytteeiere ved Busuvannet søkte grunneier Arne Grøv i 2006 om tillatelse til å opparbeide ferdselssti til hytteområdet. Her er svaret kommunen ga 1. juni samme år. Gravearbeider ble igangsatt, og disse var det hytteeier Arvid Nordby som utførte.

Etter at kommunen hadde mottatt klage på utbyggingen, var plansjef og byggesaksbehandler på befaring i juni 2007. De fant at en minigraver hadde grovbrøytet 2,5 m bred veg i ca. 150 meters lengde. I samme måned ble det sendt brev til Nordby med krav om tilbakeføring av arealene.  Frist for utbedring av ulovlig foretak ble satt til 1. juli 2008.

Ny befaring ble gjennomført høsten 2008, og administrasjonens vurdering var at vedtak om utbedring ikke var fulgt opp. Nordby mente at vegen var sådd til og ordnet innen fristen, og grunneier Grøv mente det var pyntet til igjen så godt som mulig. Etter at han hadde vært på befaring, hadde imidlertid en minigraver brukt vegen og satt sin tydelige spor.

– Jeg har vært sterkt fristet til å sette en kjettingbom over vegen, sier grunneier Arne Grøv. – Det som er bygd, er noe annet enn en ferdselssti. Hele saken er lei. Det er noen som har gått ut over det en har fått lov til.

Nå kommer saken opp til behandling i planutvalget tirsdag 25. august. Rådmannen innstiller på krav om  retting/tilbakeføring innen 1.10.09. Dersom vedtaket ikke følges opp, foreslås det dagbot på 1000 kroner fra og med samme dato.

  • Se sakens dokumenter her.