Sist oppdatert: 26.08.2009 20:49

Kirkevalget 2009

ELDOR BRÅTHEN
 

Vi minner om at det er anledning til å forhåndsstemme på Kirkekontoret i Hedalen torsdag 27. august, kl. 17-19. Kandidatlistene for menighetsrådsvalget og bispedømmerådsvalget er vedlagt valgkortet ditt. Stemmereglene står referert i ”Menighetsblad for Sør-Aurdal nr. 2-2009.”
 

Nærmere presentasjon av kandidatene ved valg til bispedømmerådet finner du på internett www.kirkevalget.no


Forhåndsstemming fratar deg ikke retten til å stemme 13. eller 14. september, dersom du skulle skifte mening. Forhåndsstemme blir lagt i konvolutt som vi kleber igjen og skriver velgerens navn på. Kommer vedkommende velger igjen valgdagen og stemmer da, blir forhåndsstemma forkastet.
 

Vi håper riktig mange bruker stemmeretten, og at ingen blir forhindret pga. av f. eks. svineinfluensa, men det kan jo skje, og det er ingen risiko forbundet med det å forhåndsstemme.
 

Stemmerettsalderen ved kirkevalget er 15 år. Det betyr at du har stemmerett dersom du er født i 1994 eller senere. Godt valg!