Sist oppdatert: 29.08.2009 06:36

Mot avklaring i skolesaken

ARNE HEIMESTØL
  Målet om å spare inn 4,5 millioner kroner på oppvekstsektoren, står fast. Torsdag 27. august hadde styringsgruppa i driftstilpasningsprosessen møte.

Resultatene fra sommerens spørreundersøkelse ble et viktig bakteppe, og nå skal gruppa se på sju ulike alternativer før den trolig legger fram sin innstilling i sitt neste møte – 8. september. Torsdag 24. september kommer saken opp i kommunestyret.

– Vi har vært i kontakt med Ringerike om et mulig samarbeid i ytre del. Her svarer de at elevene våre er velkomne til Nes. Noe samarbeid andre veien er ikke aktuelt for dem nå, sier ordfører Kåre Helland.

I styringsgruppa er det bred enighet om at en ikke kan samle alle ungdomsskoleelevene på Bagn. – For noen av elevene innebærer det for stor kjøreavstand.

– Når vi nå skal bestemme oss for hvilke alternativer som er best, vil disse momentene bli prioritert høyt:

 1. Økonomi

 2. Kvalitet

 3. Arbeidsforhold for lærere

 4. Reisetid

 5. Fulldelte klasser

Sju alternativer

Oppvekstgruppa står nå igjen med sju alternativer, og flere av disse skal skrelles bort.

 1. Oppvekstgruppas alternativ 3: Barnehage i Reinli og skole i Bagn.

 2. Oppvekstgruppas alternativ 6: 1.-4. klasse + SFO i Begnadalen og 5.-10. klasse i Hedalen.

 3. Oppvekstgruppas alternativ 8: Elever fra Begnadalen overføres til Hedalen.

 4. Oppvekstgruppas alternativ 10: Elever fra Reinli og Begnadalen til Bagn.

 5. Øvre del (Bagn/Reinli/Leirskogen): 1.-5. Bagn skule, 6.-10. SAUS, barnehage i Reinli. Ytre del (Begnadalen/Hedalen, dele ved Garthus/Muggedalen ut fra best mulig gruppesammensetning): 1.-6. i Hedalen, 7.-10. i Begnadalen, barnehage som i dag. Målsetting er å unngå bygging og + å få fulldelte skoler.

 6. To barne- og ungdomsskoler; en i Bagn for Bagn, Reinli og Leirskogen, og en i Hedalen for Hedalen og Begnadalen.

 7. Ytre del, 1.-4. i Begnadalen, 1.-10. i Hedalen, barnehage begge
  plasser.

Grunnlagsdokumenter