Sist oppdatert: 02.08.2009 20:18

Digital fotografering

ARNE HEIMESTØL
  Høsten 2008 lanserte Ole Jørgen Liodden sin tredje bok, Nordens første lærebok om digital fotografering – en viktig ressurs for alle som ønsker å fotografere landskap, fugler, dyr, makro, friluftsliv og motiver utendørs. Boka ble trykt i 3500 eksemplar. Nå er snart hele opplaget utsolgt, og nytt opplag på 2500 bøker trykkes i disse dager.

Naturfoto - Digital kameraglede retter seg spesielt mot brukere av speilreflekskamera. Den kan brukes som oppslagsbok der en henter tips, men vil også være et velegnet hjelpemiddel dersom en ønsker å drive med profesjonell fotografering. Dette handler om mer enn å trykke på utløserknappen – det forstår vi når vi studerer denne læreboka på vel 200 sider. Se innholdsfortegnelsen her og her. Boka er lagt ut for salg hos Livi og Joker i Hedalen.