Sist oppdatert: 29.08.2009 22:54

Dette sier kandidatene

ARNE HEIMESTØL
  I høst skal det være valg til nytt menighetsråd i Hedalen. Forhåndsstemmingen er allerede i gang. Det skal velges fire medlemmer og fem varamedlemmer. Vi har spurt kandidatene hva de mener er viktig hvis de blir valgt. Her følger svarene som er gitt.
 
1. Ragnar Garli, 36 år

Jeg har valgt å stille som kandidat til menighetsrådet fordi jeg ser at menighetsrådet er en viktig brikke i arbeidet for barn og unge i bygda, og jeg ønsker å bidra her.

2. Anne Storruste Omsrud, 66 år Mitt ønske er å være med på å styrke gudstjenestefellesskapet, styrke samarbeidet og samholdet i menigheten, der alle aldersgrupper er inkludert.

Eksempler:

  • legge arbeid i forberedelsene av familiegudstjenester, og få med barn, ungdom og unge familier til å delta aktivt. Salto er en naturlig samarbeidspartner.
  • Utflukter i nærmiljøet som passer både eldre og yngre
  • En temakveld vår og høst
3. Ellen Skrinde Øverby, 40 år Da jeg ble spurt om å stille til valg i menighetsrådet, tenkte jeg først at det hørtes litt fremmed ut. Men så tenkte jeg : Det er en fin mulighet til å bli bedre kjent med kirkelivet på. Det er også en fin mulighet til å påvirke hvilken retning kirka skal gå i. Etter min mening bør kirka bli enda med inkluderende og folkelig. Altså en folkekirke der alle føler seg velkommen.
Vi i Hedalen er også så heldige at vi har et kirkebygg som er en kulturskatt. Å få mer kunnskap om stavkirka vår er også interessant, og å kunne påvirke hvordan kirka skal brukes.
Og så må jeg ta med til slutt at jeg syns det er flott at vi har fått kvinnelig prost som attpåtil er fra Hedalen!
4.  Knut Digene, 46 år Jeg stiller rett og slett til valg for å gjøre en innsats for kirka vår.
5.  Gunvor Reidun Heiene, 68 år Kirkeloven forteller hva som er menighetsrådets oppgaver.

Med lang fartstid i Den norske kirke, både som tillitsvalgt og ansatt, stiller jeg min kunnskap og erfaring til disposisjon for menigheten de kommende 2 åra for å hjelpe til med alle de oppgaver som er pålagt menighetsrådet. Jeg vil likevel fremheve trosopplæring, diakoni og kirkemusikk som spesielt viktige områder.

1. Trosopplæring. Jeg vil støtte opp om både frivillige og ansatte som jobber for barn og unge i menigheten. En utfordring er å motivere alle døpte til å velge kirkelig konfirmasjon.
2. Diakoni. Vi over 60 og besøk med blomst til de over 80 før jul må fortsette. Men kan menighetsrådet også hjelpe til med å organisere en utvidet besøkstjeneste, evt. i samarbeid med andre?
3. Kirkemusikk. Vi har hatt mange gode musikalske opplevelser i kirka i det siste. Dette ønsker jeg skal fortsette og utvikles videre.

6. Astrid Langødegård Hegdal, 45 år Jeg synes det er bra at bygdefolket får være med å legge føringer for menighetsarbeidet. Det jeg vil arbeide for er et levende kirkesamfunn som er mer inkluderende i hverdagen og andre lag og organisasjoner i bygda.
 
7.  Morten Vestrom, 47 år. Jeg ønsker at vi skal ha en kirke der alle føler seg velkomne uansett legning, personlig eller politisk mening.
Kirken bør være et samlingspunkt for felles glede, sorg og trøst.
Kirken er jo også en kulturarv som vi er og bør være forpliktet til å ta vare på i uendelig tid framover.
 
8.Anne Britt Lystad Omsrud, 34 år

Jeg har nok en liten flamme for sang og musikk. Vi har tidligere hatt noen fine lovsangskvelder i Hedalen,

kvelder med en intim og god stemning. Det gjør godt å synge og å kunne dele ord, tanker, vitnesbyrd og forbønn.

Disse kveldene er for alle og man kan også bare” være” der. En lovsangskveld er ment å være et lavterskel tilbud for alle.

Dette er noe jeg ønsker å bidra til at skal fortsette.
 

9. Marianne Bakke Bjørnstad, 47 år Jeg ønsker en kirke som er åpen for alle, uansett politisk standpunkt, legning, etnisk bakgrunn og alder.
Et sted med rom for refleksjoner, hvor mennesker kan knytte personlige forhold til sin tro.
Kirken er en del av vår kulturarv som vi er forpliktet til å ta vare på og videreføre til kommende generasjoner.