Sist oppdatert: 08.08.2009 06:54

Datatips: Sikring av data og datautstyr

ARNE HEIMESTØL
  Søndag er det varslet mulighet for tordenvær. Lynnedslag kan gjøre skade på datautstyr. Når strømmen går, kan det dessuten medføre datatap. Hvordan kan en unngå slike problemer?

Jeg har nettopp skaffet meg en UPS, og denne boksen gir avbruddsfri strømforsyning og verner datautstyr mot for lav eller for høy spenning.

Jeg valgte en APC Back-UPS ES 700VA Offline fra Komplett. På fire av strømuttakene kan en koble enheter som skal få energi fra batteri hvis strømmen blir borte, eller hvis spenningen kommer over eller under visse grenser (kan justeres).

De fire andre kontaktene har overspenningsvern. Jeg har koblet stasjonær PC, den ene av de to skjermene og de to eksterne harddiskene på kontaktene som gir batteridrift ved spenningsutfall eller spenningsforstyrrelser. I tillegg har jeg satt ruter, telefon, boks for IP-telefon og modem på overspenningsvern.

Spenningsforstyrrelser kan også komme via telekabelen. Dette er løst ved at denne kan kobles til egen kontakt på boksen, og ut igjen kan en hente signalene som skal til modemet.

Ettersom jeg har IP-telefon, er denne også sikret fordi den er knyttet til ruteren som står på innsiden av modemet. I tillegg er det kontakt mellom UPS og PC via USB slik at en hele tiden kan se status på den avbruddsfrie strømforsyningen. Her kan en blant annet bestemme når PC-en skal kobles ned ved strømavbrudd.

Batteriet lades ut etter noen få minutter, men jeg har nok strøm til å slippe omstart av PC ved korte strømutkoblinger, og dessuten kan jeg bli spart for datatap. Med det utstyret jeg har koblet til enheten, skal jeg ha strøm i 17 minutter.

Et tips til: Mange lagrer store mengder data, for eksempel bilder. Disse bør med jevne mellomrom kopieres, for eksempel til DVD, minnepenn eller en ekstern hardisk og oppbevares på et brannsikkert sted.