Sist oppdatert: 10.12.2009 07:00

Klart ja til friskole i Hedalen

ARNE HEIMESTØL
 

Resultatet av friskolegruppas spørreundersøkelse i Hedalen er klart. Alle som har svart, er positive til å bruke friskole i bygda dersom alternativet er å sende ungdomstrinnselevene til Bagn.

Svarprosenten ble på 96,74 %. Foresatte til 123 barn i alderen 0 år til og med 9. trinn i Hedalen fikk spørreskjemaet. Det er gitt tilbakemeldinger på vegne av 119 av disse barna.

Torsdag 17. desember behandler kommunestyret årsbudsjett for 2010. Her er overføring av elever fra ungdomstrinnet i Hedalen til Sør-Aurdal ungdomsskole innarbeidet fra kommende høst.

Siste ord er imidlertid ikke sagt i denne saken. Endringen i skolestruktur skal ut på høring, og saksdokumentene til denne saken vil bli tilgjenglige på kommunens nettsider en av de første dagene. Opprettholder kommunestyret nedleggingsvedtaket og sender saken på høring, vil høringen vare ut januar. Kommunestyret skal ha møte i februar, men datoen er ennå ikke fastsatt.