Sist oppdatert: 10.12.2009 21:26

Høringsutkastet publisert

ARNE HEIMESTØL
 

Høringsutkastet publisert

Kommunestyrets vedtak av 24.09.2009 er gjennomgått punktvis og utredet i forhold til konsekvenser og muligheter. De berørte parter gis anledning til å uttale seg i forhold til utredningens innhold innen utgangen av januar 2010. Det legges opp til at kommunestyret tar endelig stilling til endringer i skolestrukturen i februar 2010.

Les dokumentene her.