Sist oppdatert: 10.12.2009 21:41

Maner til førjulsro

ARNE HEIMESTØL
 

-Svaret de foresatte har gitt på spørreundersøkelsen om ungdomsskole i Bagn eller friskole i Hedalen, er tydelig, og derfor har vi startet arbeidet med å få på plass et interimsstyre for montessoriskole. Dette sier leder i aksjonsgruppa, Tor Ingar Nordby.

Torsdag ble høringsutkastet om skolestruktur lagt ut på kommunens nettsider. Saken kommer opp i kommunestyret 17. desember. Dersom politikerne vedtar å sende dokumentet på høring, vil høringsinstansene ha hele januar måned til å gi sine tilbakemeldinger.

– Politikerne våre har en krevende utfordring foran seg når de nå skal sy sammen et budsjett for 2010 og langtidsbudsjett. De bør få arbeidsro til å gjøre denne jobben på best mulig måte. Vi i aksjonsgruppa, nedsatt av FAU, vil ta for oss rapporten og gi våre tilbakemeldinger før høringsfristen går ut. Slik jeg ser det, har vi bak oss en grundig debatt. Nå er det tid for å studere rapporten skikkelig og gi en saklig og velbegrunnet tilbakemelding til kommunen.