Sist oppdatert: 11.12.2009 22:24

Disputerte til doktorgrad

ARNE HEIMESTØL

 

20. november ble en merkedag for Nina Østerås. Da disputerte hun til doktorgraden (PhD) ; "Functional assessments. A study on functional ability in a population, and structured assessments in general practice", ved Universitetet i Oslo. 

Nina er født i Larvik og har vokst opp i Hedalen. Hun er utdannet fysioterapeut (Trondheim 1997) og avsluttet sitt hovedfag ved Universitetet i Bergen i 2003. 

Doktoravhandlingen er nyhetsaktuell og berører temaer rundt funksjonsvurdering ved sykemelding. Hensikten med prosjektet var å "Å prøve ut en enkel, systematisk metode for funksjonsvurdering i en klinisk kontrollert studie".

Den fjerde artikkelen er i trykken og vil bli lenket opp seinere.

Nina forteller at hun etter å ha bodd noen år i Oslo, flyttet til Tranby i Lier for seks år siden. Der bor hun sammen med mannen, Didrik, og deres to barn, Tuva (2 1/2) og Sindre (5 år). Familien bor ca. 300 moh. og med Vestmarka og Kjekstadmarka som nærmeste naboer –  hvor det er fine turmuligheter sommer som vinter. Samtidig er det i pendleavstand til Oslo. Både mannen og hun selv jobber i Oslo. – Det er alltid veldig deilig å komme hjem fra slaps og vanndammer i Oslo til snøen og den friske luften på Tranby.

– Hvilket forhold har du til Hedalen nå?

– Vi er i Hedalen fra tid til annen, men er da for det meste oppe på fjellet, på Søbekkseter, og er mye ute og leker og går tur i naturen. Jeg setter stor pris på å komme over tregrensa og se utover det småkuperte Hedalsfjellet med Jotunheimfjell i det fjerne. Av og til besøker vi gamle kjente i bygda, og med ujevne mellomrom får vi med oss noen konserter og revy/teaterforestillinger på skolen eller Lokalet. Jeg er imponert over hvor mye arrangementer som foregår i ei lita bygd!

Forsker ved Diakonhjemmet
For tiden arbeider Nina som forsker ved Diakonhjemmet sykehus. – Vi er i startfasen av et nytt, stort prosjekt som er planlagt å vare til år 2030: "Muskel- og skjelettplager i Ullensaker". Hensikten med prosjektet er å få økt kunnskap om muskel- og skjelettplager, funksjon og livskvalitet med hovedfokus på artrose (slitasjegikt). Vi ønsker å studere hvilke faktorer som kan forårsake slike plager, hvordan de arter seg, hvordan det påvirker den som rammes og hvilke praktiske og økonomiske ringvirkninger det får for samfunnet. Tanken er å følge den voksne befolkningen i Ullensaker kommune tett med spørreskjemaer, kliniske undersøkelser, DNA-analyser mm.

Høyaktuelt prosjekt
– Hvilke tanker gjør du deg om debatten rundt sykefravær?


– Prosjektet som jeg har holdt på med, har vært finansiert av Arbeids- og Inkluderingsdepartementet i perioden 2003-2007. Bakgrunnen var et økt sykefravær og et stort fokus på funksjonsvurderinger i forbindelse med tilbakeføring til arbeid, blant annet gjennom IA-avtalen. Sykefraværsdebatten har blusset opp igjen, og det diskuteres hvilke virkemidler som skal til for å få redusert utgiftene forbundet med sykefravær.

I vårt prosjekt laget vi en strukturert metode for funksjonsvurdering - som er en avveining av hva et individ kan gjøre/utføre i forhold til krav og forventninger i arbeidet. Dette var ment som et hjelpemiddel for fastlegene når de skulle hjelpe pasienter med langvarig sykefravær tilbake til arbeidet. Doktorgradsarbeidet viste at et relativt enkelt tiltak, en heldags workshop for leger, bidro til at fastlegene kunne vurdere funksjonsevnen på en strukturert måte, og at de i større grad tok i bruk graderte sykmeldinger, slik at de sykmeldte kom raskere tilbake i arbeid.

Dette medførte at det totale sykefraværet ble mindre når legene tok i bruk den strukturerte metoden for å vurdere funksjonsevne. Etter mitt syn vil en slik "Funksjonsrapport" fra fastlegen, som fokuserer på ressurser, arbeidsmuligheter og tilretteleggingsforslag, kunne bidra med svært nyttig informasjon for NAV i forbindelse med arbeidsevnevurderinger av sykmeldte personer.