Sist oppdatert: 11.12.2009 21:33

Barna må betale for høy pris

ARNE HEIMESTØL
 

FAU-leder Heidi Aaslie er en av dem som har engasjert seg sterkt i skolesaken. – Hvilke tanker gjør du deg etter at du har blitt kjent med resultatet av spørreundersøkelsen om friskole?

– Svaret fra foreldrene er et sterkt signal til politikerne. Vi mener en annen løsning må plass. Ungdomstrinn på Bagn er uaktuelt på grunn av reiseavstand.

– Hva mener du bør skje nå?

– Hvis vedtaket fra 24.9. blir stående etter høringen, blir det forsøkt å få på plass en friskole for ungdomstrinnet. Dette arbeidet starter umiddelbart. Vi mener at barna våre må betale en for høy pris for å redde kommunens økonomi. Som foreldre må vi ha lov til å kjempe for våre barns beste.