Sist oppdatert: 13.12.2009 22:29

Vassfaret.info

KUNDAN ROCKSTAD
 

Nettside for Vassfaret er nå under utvikling, www.vassfaret.info

Det har lenge vært savnet og ønsket ei slik nettside, som kan samle mest mulig av informasjon om Vassfaret med alt det mangfold som det inneholder. 

Man kan ikke unngå å nevne Vassfaret når man nevner M. Fønhus, og siden det for tiden er stort fokus på Fønhus www.mikkjelfonhus.no i media så er det både viktig og naturlig at Vassfaret også får sin nettside nå. 

I tillegg til Jai Design http://jai.no/ fra Hedalen som designet Fønhussiden og som nå er i gang med design og utvikling av nettsiden til Vassfaret, så har Hedda og Vassfaret Kursgård allerede støttet økonomisk, og Naturfokus bidratt med bilder til den nye siden også. Flere støttespillere er velkommen. 

I forbindelse med at det er mye som skal skrives og skriftlig materiale som skal ordnes er det etablert ei skrivegruppe for den nye og spennende nettsiden for Vassfaret. Skrivegruppen består av Sigrid Haugen, Eldor Bråthen, Savini Aspholt, Ole-Martin Høgfoss og undertegnede Kundan Rockstad. 

Vil også nevne at det i Avisa Valdres har vært en fin omtale som også setter fokus på Vassfaret, se; http://www.avisa-valdres.no/bygdepuls/2009/12/08/vil-leve-paa-villmarksvis.aspx 

Nettsiden til Vassfaret er planlagt ferdig med første trinn/utgave 15.januar 2010. Ei markedsføringsside/plakat er allerede lagt ut, se; http://www.vassfaret.info/

Vi oppfordrer alle til å komme med innspill, ideer, historier, informasjon og materiell som kan brukes på den nye nettsiden. Det jobbes allerede med hovedtemaer som Bjørnen, Historie, Boplasser, Sagn og historier, Verneplan, Litteratur og Opplev Vassfaret. Og det er forslag på mange undergrupper og temaer under hovedtemaene. 

Ta gjerne kontakt på mobil eller epost. 

Vennlig hilsen
Kundan Rockstad 

mobil: 9489 1010
epost: kontakt@vassfaret.info
nettside:
www.vassfaret.info