Sist oppdatert: 16.12.2009 12:11

Passe pris og nok brukere?

ARNE HEIMESTØL
 

Visste du at de som har kommunalt vann, bare betaler 55 % av det dette koster, og at dekningsgraden på avløp kun er 48,13 %? Resten betales over skatteseddelen av alle som betaler skatt.

Nå vil formannskapet øke avgiften på vann og kloakk med 15 % fra 2010. Kommunen trenger penger, og kommunerevisjonen skrev i sitt første revisjonsbrev dette året følgende:

Hvis kommunen hadde økt vann- og avløpsavgiften til 100 % dekningsgrad i 2008, ville kommunen kunne tatt inn henholdsvis
kr 987 000 og kr 1 860 000 fra abonnentene. Dette ville tilsvart 2 850 000 kroner i økte driftsinntekter.

Som ellers i Valdres
Nå hører det med til historien at vann- og kloakkavgiften er på omtrent samme nivå som ellers i Valdres. Dessuten er satsene i kommunen vår de samme – uavhengig av kvaliteten på tjenesten abonnentene mottar.
– Utfordringen er mange og små anlegg, sier rådmann Erland Odden.

Situasjonen i Reinli
I Reinli ble det for noen år siden bygget et dyrt anlegg. Fylket støttet prosjektet med 5 millioner kroner. Det var knapt halvparten av kostnaden. Per i dag er 15 abonnenter knyttet til vann og 13 til kloakk. I Høve-feltet er det til nå bygd fire hus, men her er det plass til flere. Et spørsmål her, vil som andre steder, være om kommunen ønsker å pålegge flere å knytte seg til det kommunale nettet.

Nytt anlegg i Hedalen
Innbyggerne i Skolehagen og Bronbakklia kobles i disse dager til ny vannforsyning. Den har kostet 3 000 000 kroner, og nå vil mulighetene til å slukke brann være betydelig bedre enn før.

Fornuftig prising?
Utgiftene til vann og kloakk vil for en typisk bolig etter siste økning nærme seg 9 500 kroner per år. Skulle dekningsgraden bli 100 %, må nok den enkelte husstand ut med et betydelig større beløp, selv etter den siste økningen på 15 %.